Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: VU

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 VU
DNA-strekkode
Egenskaper