Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T16-C-7 sterkt raspreget rasmarkeng og -hei
Risikovurdering

Gjeldende kategori: NT

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 NT
DNA-strekkode
Egenskaper