Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Relatert innhold

Ingen relaterte artikler

Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: SE

Risikovurdering År Kategori
Fremmedartsvurdering 2007 Høy risiko
DNA-strekkode
Egenskaper