Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2016 LC
DNA-strekkode
Egenskaper
Trait

Pelagisk, overflatebeitende
5-7 år
37 år
Fisk
1
43-44 (42-46) døgn, begge foreldrene ruger
90 (84-97) dager