Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Oedemera lurida
Relatert innhold

Ingen relaterte artikler

Diagnostisk rolle

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper