Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-3 sterkt intermediære og litt kalkrike myrflater
s+[KA·e|d]
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper