Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming

Relatert innhold

I artsleksikonet


Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder

Vimeo video: Leirkutling
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:


Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC


Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2010 LC
DNA-strekkode

Egenskaper