Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
sterk relativ skilleart[KA∙d|c]
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
svak relativ skilleart[KA·f|e]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
svak relativ skilleart[KA∙e|d]
T31-C-1 kalkfattig boreal frisk hei
vanlig art
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
vanlig art
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei
tyngdepunktart
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
vanlig art
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
vanlig art
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
tyngdepunktart
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
vanlig art
2
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2014 LC
DNA-strekkode
Egenskaper