Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T18-C-2 åpen flomfastmark på silt og leire
s*[S1·h|g]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper