Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Relatert innhold

Ingen relaterte artikler

Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper