Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
v*, s+[MF∙e|d]
V1-C-2 litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
v, s+[KA·d|e], s+[MF∙e|d]
V3-C-1 ombrotrofe myrflater
m, v*
V3-C-2 ombrotrof myrkant
v*
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper