Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming

Relatert innhold

I artsleksikonet


Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder

Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:


Risikovurdering

Gjeldende kategori: EN


Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 CR
Global rødliste 2016 VU
DNA-strekkode

Egenskaper