Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
v, s+[UF·e|d]
T32-C-12 kalkfattig tørreng med klart hevdpreg
v, s+[HI∙d|e]
T32-C-2 kalkfattig eng med klart hevdpreg
v, s+[HI∙d|e]
T32-C-3 intermediær eng med mindre hevdpreg
v
T32-C-4 intermediær eng med klart hevdpreg
v, s+[HI∙d|e]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper