Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Syrphus ribesii
Vimeo video: Syrphus ribesii
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper