Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Relatert innhold

Ingen relaterte artikler

Diagnostisk rolle

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper

Trait

Siebke (1880)
10 000–100 000
Monogyn
Starten av juli til slutten av juli
Små invertebrater, dødt organisk materiale, honningdugg fra rotbladlus