Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Trichius fasciatus
Vimeo video: Trichius fasciatus
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Relatert innhold

Ingen relaterte artikler

Diagnostisk rolle

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper