Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v*, s-[KA·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·e|f]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s+[KA·e|f]
T4-C-1 blåbærskog
v*
T4-C-2 svak lågurtskog
v*
T4-C-5 bærlyngskog
m, v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m, v*
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v*
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v*
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2016 LC
DNA-strekkode
Egenskaper