Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
s*[KA·d|c]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
v
T16-C-5 kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei
s*[KA·d|c]
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s-[KA∙f|e]
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper