Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Vespa crabro
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus
Vimeo video: Vespula vulgaris
Vimeo video: Chrysis angustula og Symmorphus bifasciatus
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Ancistrocerus gazella
Vimeo video: Ancistrocerus oviventris
Vimeo video: Ancistrocerus oviventris
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper