Under følger en oversikt over Artsdatabankens ansatte, med kontaktinformasjon. Generelle spørsmål til Artsdatabanken kan sendes til postmottak@artsdatabanken.no