Artsdatabanken lyser hvert år ut tilskudd til kartlegging av dårlige kjente arter. Utlysningen publiseres på nettsidene våre i februar-mars, med en søknadsfrist seks uker senere.

Søknadene går gjennom en omfattende vurdering før det er klart hvilke søknader som innvilges tilskudd. Artsdatabanken benytter et eksternt panel av fageksperter som vurderer prosjektets faglige kvalitet før søknadene behandles videre i Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen). Informasjon om hvilke søknader som er innvilget tilskudd publiseres på nettsidene våre etter at Artsdatabankens styre har fattet et vedtak. Alle søkere vil også få en formell tilbakemelding etter vedtaket er fattet. Søknader er som regel ferdig behandlet innen 1. oktober.