Oversikt over fremmede arter i Norge, og over økologiske risikovurderinger av fremmede arter som reproduserer i norske områder. Totalt er det i 2012 gjennomført risikovurderinger av 1180 fremmede arter som reproduserer i norske områder, pluss 134 arter som i fremtiden kan spres til Norge ved menneskelig hjelp – såkalte dørstokkarter.

Lenke til datasett: 
Relevante lenker: 
Lisens: