Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-18 høgstaudeskog
m, v, s+[KA∙f|e]
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
s-[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v*, s*[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
v, s+[S1∙f|e]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper