Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
v, s-[KI∙b|a]
T32-C-21 svakt kalkrik eng med svakt preg av gjødsling
v
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v
T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper