Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2014 LC
DNA-strekkode
Egenskaper