Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-7 sterkt raspreget rasmarkeng og -hei
T18-C-1 åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
t*
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper