Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
v
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
v
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
v
T32-C-12 kalkfattig tørreng med klart hevdpreg
v, s*[UF∙c|b]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper