Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T4-C-1 blåbærskog
m[O3-OC,SB-NB]
T4-C-2 svak lågurtskog
v, m[O3-OC,SB-NB]
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-5 bærlyngskog
v*[O3-O1,SB-NB]
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v*[O3-O1,SB-NB]
T4-C-17 storbregneskog
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v*, s-[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s+[UF·e|f]
T3-C-4 intermediær leside
v, s-[UF·c|d]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper