Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v, s-[KA·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v, s-[UF·c|d]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·e|f]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s+[KA·e|f]
T3-C-1 kalkfattig leside
m, v*, s-[KA·c|d],[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[KA·c|d]
T31-C-1 kalkfattig boreal frisk hei
m
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
v
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei
v
9
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper