Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
m, v
T4-C-2 svak lågurtskog
m, v
T4-C-3 lågurtskog
m, v
T4-C-5 bærlyngskog
m, v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m, v
T4-C-9 lyngskog
m
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
m
T4-C-13 lavskog
m*[NB], v
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m*[NB], v
T4-C-17 storbregneskog
m, v
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2014 LC
Global rødliste 2014 DD
DNA-strekkode
Egenskaper