Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T4-C-18 høgstaudeskog
v
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·f|e],t¤[UF·bc]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v, s+[UF·c|d]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper