Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
v
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v, s-[KA·g|f]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper