Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
v
T2-C-3 åpen intermediær grunnlendt lyngmark
s-[KA∙d|c]
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v*
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
s*[KA∙d|c]
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s*[KA·d|c]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·d|c],t¤[UF·de]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s*[KA·d|c]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v*, t¤[UF·de]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v*
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 EN
DNA-strekkode
Egenskaper