Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s-[KA·c|d],[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[KA·e|f],s-[UF·c|d]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·e|f]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s+[KA·e|f]
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
m, v*, s-[SV·b|c],t¤[KA·bc]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v*, s-[SV·b|c],s+[KA·e|f]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s-[KA·b|a]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 CR
DNA-strekkode
Egenskaper