Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
v
V2-C-2 sterkt intermediære litt kalkrike myr- og sumpskog-marker
v
V10-C-1 intermediær våteng
v
V12-C-1 grøftet kalkfattig jordvannsmyr
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2013 LC
DNA-strekkode
Egenskaper