Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T4-C-3 lågurtskog
v*, s+[KA∙f|e]
T4-C-4 kalklågurtskog
v*
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v*
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
s+[KA∙f|e]
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s-[HI∙b|c]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper