Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
L4-C-2 Litt kalkfattig til intermediær helofyttsump
s*[KA·c|b]
L4-C-3 Kalkrik helofyttsump
v*
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark
v
V10-C-2 kalkrik våteng
s-[KA·f|e]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2014 LC
DNA-strekkode
Egenskaper