Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-11 kalkfattig tørreng med mindre hevdpreg
v, s-[UF∙c|b]
T32-C-12 kalkfattig tørreng med klart hevdpreg
v, s+[HI∙d|e]
T32-C-13 intermediær tørreng med mindre hevdpreg
v, s-[UF∙c|b]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper