Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-5 lite uttørkingseksponerte sterkt og litt kalkrike intermediære nakne berg
s*[UE·c|d]
T13-C-12 intermediær og svakt kalkrik fuktig grov ur
s+[UE·c|d]
T13-C-14 sterkt kalkrik fuktig grov ur
Risikovurdering

Gjeldende kategori: VU

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 VU
DNA-strekkode
Egenskaper