Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T43-C-1 plener, parker og liknende
v
T44-C-1 åker
v*
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v
T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng
v*
T45-C-3 oppdyrket svært intensiv slåtteeng
v*
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper