Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
s-[KA·f|e]
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
m, s+[KA∙f|e]
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v, s+[KA·g|f]
V10-C-3 kildevannspåvirket våteng
s+[KI·b|a]
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
v
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper