Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-18 høgstaudeskog
s*[KA∙h|g]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·h|g]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s*[KA·f|e]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: NT

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 NT
Global rødliste 2014 LC
DNA-strekkode
Egenskaper