Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s+[KA·f|e]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
s+[KA·f|e]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
s*[KA∙g|f]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: NT

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 NT
DNA-strekkode
Egenskaper