Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
v
T3-C-1 kalkfattig leside
m, v*, s-[KA·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
m, v*, s-[KA·c|d]
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v, s-[KA·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v*, s+[KA·e|f]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v*, s+[KA·e|f],s+[UF·e|f]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s-[KA·d|f]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s+[KA·g|h]
T4-C-5 bærlyngskog
v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper