Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-3 åpen intermediær grunnlendt lyngmark
s-[KA∙e|d]
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[KA∙e|d]
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
v
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper