Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
L4-C-1 Kalkfattig helofyttsump
v
L4-C-2 Litt kalkfattig til intermediær helofyttsump
v
L4-C-3 Kalkrik helofyttsump
v
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
s*[SA∙a|b]
V10-C-1 intermediær våteng
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2014 LC
DNA-strekkode
Egenskaper