Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-2 kildepåvirket fuglefjell-eng
v
T8-C-3 fugletopp
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v[O2-O1]
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper