Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T24-C-1 beskyttede og moderat eksponerte driftvoller
v
T24-C-2 ettårsdriftvoll
v
T44-C-1 åker
v
T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng
v
T45-C-3 oppdyrket svært intensiv slåtteeng
v
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
v, s+[SA∙b|a]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper