Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T4-C-11 lyng-lågurtskog
s+[KA∙f|e]
T2-C-5 åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark
s-[KA∙f|e]
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
s+[UF∙c|b]
T3-C-4 intermediær leside
s*[KA·d|c]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, t¤[KA·fg],t¤[UF·bc]
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
s+[KA·f|e]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
s*[KA∙e|d]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper