Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v*, s-[KI·b|a]
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T4-C-17 storbregneskog
v
T4-C-18 høgstaudeskog
m, v, s+[KA∙f|e]
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s*[UF·c|d], s*[KA·d|c]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper